• 销售咨询QQ
  • 销售咨询QQ
  • 销售咨询QQ
  • 三菱技术QQ
  • G E 技术QQ
GE智能平台 GE IP技术 三菱电机

 ☆ 首页 - 尊龙如何申请代理 - 企业荣誉 ☆
公司荣誉
  
        三菱荣誉证书                     三菱渠道合作奖
GE 特殊贡献渠道奖 2012
三菱 授权分销商
GE 渠道激励计划奖 2012
GE 最可信的渠道奖 2011
GE 一流的软件分销商
GE 最佳成长奖
GE 授权培训证书
GE 授权培训老师
三菱 嘉奖令
泰达培训中心学员(部分)
154培训证书(王**)
154培训证书(刘**)
154培训证书(刘**)
154培训证书(林**)
154培训证书(李**)
154培训证书(行**)
154培训证书(彭**)
154培训证书(刘**)
154培训证书(刘**)
154培训证书(梁**)
154培训证书(李**)
154培训证书(覃**)
深圳泰达科技有限公司 | 粤ICP备10241451号-1 | 地址:深圳市宝安区西乡街道铁仔路50号凤凰智谷A座901